Všechna  sláva  Šrí  Guruovi  a  Šrí  Gaurangovi

Planety víry (1)

14. dubna 2010 v 13:34 | Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí |  ČLÁNKY
První kapitola z knihy "Láskyplné hledání ztraceného služebníka"


Stupňování

"Tak jako v tomto hmotném světě existuje slunce, měsíc a mnoho jiných planet, tak i ve světě víry existuje stupňování planetárních systémů. Musíme pečlivě zkoumat Písma, musíme využít prospěchu, který nám svým vedením poskytují světci a pochopit, jak svou vírou pokročit do nejvyšší sféry, opouštěním nižších sfér."

Víra je jediným prostředkem, skrze který můžeme vnímat (vidět, slyšet nebo cítit) vyšší svět, jinak to pro nás nemá význam. K pochopení této vyšší sféry je nezbytné, abychom byli vnitřně probuzeni. S vyšším světem se můžeme spojit pouze prostřednictvím vyššího zdroje. Proto divyam džňánam, poznání vyšší sféry není obyčejné poznání - je to transcendentální, nadsmyslové cítění a vnímání.
Podmínkou k jeho realizaci je odevzdání. Poté můžeme začít naslouchat a zpívat, vzpomínat a uctívat, oslavovat Pána nebo vykonávat jiný druh služby, ale první věcí - základem oddanosti - musí být sebeodevzdání. Bez něho bude celá naše ukázka oddanosti jen prázdnou imitací a bez účinku.
Musíme upřímně cítit: "Budu věrný ve své službě Nejvyššímu Pánu. Jsem určen pouze pro Něho. Jsem připraven zemřít, abych žil. Chci žít jen pro Něho, a ne pro naplnění nějakého sobeckého zájmu. Nechci nic menšího než Absolutního Pána. Chci Mu zcela patřit." Tento druh naléhavosti je pro oddaného nezbytný. Oddaný musí pochopit a cítit, že je určen jen pro Kršnu. Není nezávislou bytostí; je závislý na Kršnovi - Nejvyšším Absolutním Centru - a na ničem jiném.
Ztotožňování se se zájmy své rodiny, společnosti nebo země je rozšířené sobectví, a jako takové, musí být veškeré falešné ztotožňování odstraněno. Nesmíme být ani sobečtí ani zapleteni v rozšířeném egoizmu. Všechny druhy cizího znečištění musí být z koncepce našeho vlastního já odstraněny. Všechny vnější požadavky musí být anulovány. Pak budeme cítit v nitru našich srdcí, že jsme spojeni s nekonečným, absolutním celkem.
K tomuto úspěchu není zapotřebí ničeho vnějšího. Jediné, co musíme udělat je odložit pokrývku ega. Ego v sobě shromažďuje jakési cizí prvky, avšak tato schránka s cizími prvky musí být rozpuštěna - zničena - a poté najdeme v nitru našich srdcí spojení se základní sférou láskyplné služby organickému celku.
Jak smyslový požitek tak i odříkání jsou abnormální. Existují dva druhy démonů: smyslový požitek neboli vykořisťování a věčná nečinnost neboli odříkání. Tyto dvě tendence jsou našimi nepřátely. Vyššího, pozitivního života dosáhneme jen tehdy, když se staneme plně nezávislými na vykořisťování a odříkání.
Vše nám bude nápomocné, budeme-li to vidět ve spojení s Centrem. Na druhé straně však, výlučné odříkání, které praktikují stoupenci Šankary a Buddhy není v naší linii doporučováno. My se zajímáme o zharmonizování věcí, aby nám vše připomínalo náš vztah a závazek vůči Absolutnímu a povzbuzovalo nás k odevzdání se Mu.

prapañcikataya buddhya
hari-sambandhi-vastunah
mumuksubhih parityago
vairagyam phalgu kathyate
anasaktasya visayan
yatharham upayunjatah
nirbandhah krsna-sambandhe
yuktam vairagyam ucyate
(Bhakti-rasamrita-sindhu)

Zamítnutí prostředí, myslíce si, že je naplněno nechtěnými hmotnými věcmi nám nepomůže. To není správné. Vše, co je v prostředí, by nám mělo připomínat Absolutního. V tomto duchu bychom se měli pohybovat, myslíce si: "Přijmi mě a spoj mne se službou našemu Pánovi." Budeme-li mít správnou vizi prostředí, vše nám bude napomáhat a povzbuzovat nás v naší službě Centru. Žijeme v organickém celku, systému. Tento systém se skládá z vlastníka a toho, jenž je vlastněn, majitele energie a různých druhů energií (šakti-šaktiman).
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Všechny články zveřejněné od založení blogu jsou k nalezení v Archivu článků. Stačí kliknout na odkaz a můžete jimi libovolně procházet. V aktuálních článcích je uvedeno pouze posledních dvacet příspěvků.

s