Všechna  sláva  Šrí  Guruovi  a  Šrí  Gaurangovi

Šrí Šrí Prapanna-džívanámrtam

21. dubna 2010 v 19:03 | Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí |  ČLÁNKY
19
Šrí Šrí Prapanna-džívanámrtam

Šríla B.R. Šrídhar Maharádž
Nektarová slova oddaných
Přijetí příznivého


(1)
Vše, co podporuje službu Kršnovi a Jeho oddanému a vše, co napomáhá dosažení výlučného odevzdání, musí být přijato: takovýto druh pevného přesvědčení se nazývá ánukúljasja-sankalpah - přijetí příznivého.
(2)
Ze všeho příznivého stojí nejvýše Hari-sankírttana, vykonávaná dušemi, jež se odevzdaly lotosovým chodidlům Pána Hariho -
Nechť Šrí Kršna-sankírttana všude zvítězí ve své odvěké slávě! Toto společné zpívání Svatých Jmen Pána očišťuje zrcadlo vědomí, hasí zuřící lesní požár hmotné existence a šíří měsíční paprsky, jejichž požehnáním rozkvete lotos srdce. Toto zpívání je životem i duší božského manželství. Zvětšuje oceán čisté extáze, vždy přináší chuť nektaru, koupajíce a ochlazujíce celé já.
(Nejvyšší Pán Šrí Čaitanjačandra)
(3)
Tyto čtyři klenoty jsou největším a nejpříznivějším pokladem pro vykonávání Hari-kírttany -
Kdo se považuje za bezvýznamnějšího než je stéblo trávy, kdo je snášenlivý jako strom a kdo prokazuje patřičnou úctu druhým a nežádá ji pro sebe, je způsobilý opěvovat slávy Pána Hariho neustále.
(Nejvyšší Pán Čaitanjačandra)

(4)
Poskytování služby oddaným dle jejich příslušných kvalifikací napomáhá čisté oddanosti -
S poznáním, že Kršna a Jeho Jméno jsou totožné,
osoba přijme cestu Svatého Jména výlučně.
Kdo je do zpívání Jména řádně zasvěcen,
ten by měl být v mysli jako člen rodiny ctěn.
Kdo Kršnovi slouží uctíváním Jeho Jména věrným,
a v Šrí Vrndávana-dhámu vždy sídlí svým srdcem celým -
je středně pokročilý oddaný, vzdej poklony nohám jeho,
a ve svých myšlenkách a činech měj ho za přítele svého.
A ten, kdo vnitřní službou Jménu zná Jeho božskou povahu,
vidí Kršnu, pouze Kršnu, v každé bytosti i atomu,
nevidí od Kršny nic odděleně v celém stvoření,
vidí, že všechny duše slouží pro Kršnovo potěšení -
věz, že je to vážený světec, nejmilovanější a nejvíc ctěný,
služ mu myslí, slovem i skutkem a sniterným naplněním.
S uctivými poklonami, otázkami a službou přistup k němu -
jeho milostí chodidla Kršny dosáhneš za odměnu.
(bengálska báseň od Šríly Bhaktisiddhánty SaraswatíhoThákury)

(5)
Pro jejich příznivost, bychom měli mít v úctě těchto šest vlastností, počínaje nadšením -
Kdo Pánovi slouží s nadšením, v srdci i vně,
nejvzácnější čistou oddanost dosáhne postupně.
Kdo v oddanost Šrí Kršnovi pevnou víru má
je osoba věrná a této cestě oddaná.
Komu se nepodaří získat službu Kršnovi,
avšak pokračuje dál - je trpělivý oddaný.
A při službě Šrí Kršnovi, k Jeho velké radosti,
v oddaném nesmí vzplanout hněv ani pocit závisti.
Straní se hříšných lidí, oddanosti nedbalých,
a věrně slouží Šrí Harimu, ve společnosti oddaných.
Rady velkých světců na své cestě následuje
a jako pravý oddaný za cenný poklad je považuje.
Kdo těchto šest vlastností následuje, skutečným oddaným se kvalifikuje -
poté svou kazatelskou misí celý vesmír očišťuje.
(bengálská báseň od Šríly Bhaktisiddhánty Saraswatího Thákury)

(6)
Jen odříkání v oddanosti (jukta-vajrágja) je příznivé -
Moudrá osoba přijme jen tolik vymožeností, kolik potřebuje pro svou osobní potřebu. Přijímání méně anebo více věcí, než je zapotřebí, může zapříčinit pád z duchovní cesty.
(Šrí Vjásadeva)
(7)
Při odříkání v oddanosti je nejdůležitějším principem vidět vše ve vztahu s Pánem Kršnou (Kršna-sambandha-gjána) -
Ozdobení girlandami, voňavým šatstvem a ozdobami, které Ti byly obětovány, budeme my, Tví osobní služebníci, jenž se podílíme na Tvých svatých zbytcích, jistě schopni překonat Tvou iluzorní energii (májá).
(Šrímad Uddhava)
(8)
Hlavním bodem je neustále vzpomínat na Šrí Hariho v každém okamžiku, na každém místě a za všech okolností -
Pokud osoby, jež se zaměstnávají oddanou službou Pánovi Harimu, nemohou navzdory svým pokusům sehnat jídlo a útočiště anebo ztratí své hmotné výhody, měly by bez pocitu úzkosti svá srdce ponořit hluboko do myšlenek na Pána.
(Šrí Vjásadeva)
(9)
To je možné jen tehdy, pokud oddaný vidí milost Nejvyššího Pána v každé situaci -
Kdo s nadějí, že získá Tvou milost, toleruje nepříznivé plody své vlastní karmmy a své dny věnuje oddané službě Tobě, každou myšlenkou, slovem i skutkem - takováto osoba získá vstup do země svobody - dosáhne sféry pozitivní nesmrtelnosti.
(Pán Brahmá)
(10)
Sdružováním se s čistými oddanými (sádhu-sanga) lze všeho šťastně docílit -
Dosažení nebes anebo osvobození nelze ani v nejmenším přirovnat k nesmírnému šťěstí, jež je možné získat společností společníka Nejvyššího Pána. Co potom říci o bezvýznamné vládě a majetcích smrtelných lidí?
(světci z Naimišáranji, vedeni Šaunakou Ršim)
(11)
Z celé sádhu-sangy stojí zcela nejvýše služba lotosovým nohám 'bona fide' Duchovního Učitele, neboli Sad-gurua -
Takto by se měla osoba, jež hledá konečné dobro, odevzdat Guruovi, který dobře zná Védská Písma (Šabda-brahman) a Nejvyššího Absolutního Pána (Para-brahman), a který se zbavil připoutanosti k hmotnému světu.
(Šrí Prabuddha)
(12)
Lotosová chodidla takového Sad-gurua obdaří osobu božským vztahem, praktikováním a cílem (sambandha, abhidheja a prajodžana) -
Pokud osoba slouží takovému Guruovi s plnou upřímností, považujíce ho za nejdražšího příznivce a přítele a nejuctívanější ztělesnění Šrí Hariho, naučí se božským činnostem čisté oddané služby, které těší Šrí Hariho, jenž Svým oddaným dává Sám Sebe.
(Šrí Prabuddha)
(13)
Oddaná služba, poskytovaná oddanému, uděluje nejvyšší plody -
Ó Nejvyšší Pane všech bytostí, ó hubiteli démonů Madhua a Kaitabhy, je to cíl mého života, je to má modlitba a je to Tvá milost - že na mne budeš myslet jako na Svého služebníka, služebníka služebníka Vaišnavy, služebníka služebníka služebníka Vaišnavy a služebníka služebníka služebníka takovéhoto služebníka Vaišnavy.
(Šrí Kulašekhara)
(14)
Služba oddanému Pána není běžná věc -
Někteří lidé se vydávají cestou činu (karmma),
jiní se uchylují na cestu poznání (gjána). Co se však nás týče,
za své jediné útočiště jsme si zvolili sandály služebníků Pána Hariho.
(Šrí Dešikáčárja)
(15)
Výlučné odevzdání se rodí ze služby oddaným -
Mojí přátelé mě mohou opustit a moji (tradiční) učitelé mě mohou odsoudit,
avšak Šrí Govinda, zosobnění božské extáze, zůstane vždy světlem mého života.
(Šrí Kulašekhara)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Všechny články zveřejněné od založení blogu jsou k nalezení v Archivu článků. Stačí kliknout na odkaz a můžete jimi libovolně procházet. V aktuálních článcích je uvedeno pouze posledních dvacet příspěvků.

s