Všechna  sláva  Šrí  Guruovi  a  Šrí  Gaurangovi

Brahmova iluze (2)

17. května 2010 v 17:56 | Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí |  ČLÁNKY
Pátá kapitola z knihy "Láskyplné hledání ztraceného služebníka"
8

Klikaté zábavy

Rúpa Goswámí označil verš z jeho Udžvala-nílámani jako základ pro pochopení Kršna-líly. Uvažujeme-li o zábavách Absolutního - my, koneční - měli bychom se obrnit tímto: aher iva gatih premnah svabhava-kutila bhavet. Musíme pochopit, že Kršnovy zábavy jsou přirozeně klikaté, tak jako pohyb hada. Had se nemůže plazit přímo. Pohybuje se klikatým způsobem. Vlny, jež proudí z Absolutního, se pohybují stejným způsobem. Tato charakteristika Kršna-líly stojí vždy nade vším. Kršna nemůže nikdy spadat pod žádný zákon. S tímto základním pochopením bychom měli přistupovat k jakémukoliv studiu Absolutního. Musíme si vždy pamatovat, že On je Absolutní a my jsme nekonečně malí. Je adhokšadža, transcendentální, mimo svět naší zkušenosti.
Jednou jsem se zeptal našeho Prabhupády (Bhaktisiddhánty): "Proč jsou koncepce závěrečné části Kršna-líly Rúpy a Sanátany rozdílné? Sanátana ukončil ve své Kršna-lílá-stavě Kršnovy zábavy v Mathuře a Rúpa ve své Lalitá-mádhavě zase ve Dvárace. Oba napsali dvě hry, popisující Kršna-lílu. Jeden o Dvárace a druhý o Vrndávaně. Vidagdha-mádhava se odehrává ve Vrndávaně a Lalitá-mádhava se odehrává ve Dvárace. Avšak Sanátana Goswámí chtěl ukončit Kršnovy zábavy v Mathuře. Podle Sanátany Goswámího se po dlouhém odloučení mezi Kršnou, Jeho rodinou a přáteli zábava otočí jako kolo, a z Mathury se přesune do Vrndávany. Poté co Kršna odjel do Mathury, si obyvatelé Vrndávany, jenž byli přemoženi odloučením, začali myslet: "Kršna odešel na tak dlouhou dobu. Nanda a Jašoda ztratili své dítě!" Odloučení zesiluje, až se vyvine do takové míry, že začnou přemýšlet: "Ó Nanda a Jašoda nemají dítě!" Potom uvažují: "Musí mít dítě," a začnou se modlit o zjevení Kršny. Pak se Kršna zjeví jako syn Nandy a Jašody. Cyklus je ukončen a všichni si šťastně myslí: "Ó ano, Jašoda má dítě." Tímto způsobem se Kršnovy zábavy začnou znovu odvíjet ve Vrndávaně a pak se přesunou do Mathury, kde Kršna zabije Kamsu.
Kršna-lílá-stavě Sanátana Goswámí ve svém shrnutí Kršna-líly nevezme Kršnu z Mathura-mandaly do Dváraky. Ale Rúpa Goswámí ve své hře Lalitá-mádhava vyobrazuje podobnost mezi Kršna-lílou ve Vrndávaně a Kršna-lílou ve Dvárace. A tak Rúpa Goswámí ve své Lalitá-mádhavě vyobrazuje Lalitu jako Džambavatí, Rádhárání jako Satjabhámu a Čandravalí jako Rukmíní. Tímto způsobem vyobrazil transformaci mezi Vrndávanou a Dvárakou.

Mimo zkušenost

Ptal jsem se Šríly Bhaktisiddhánty Saraswatího Prabhupády na tyto rozdíly mezi Rúpou a Sanátanou. On jednoduše odpověděl: "Je to adhokšadža, mimo naše pochopení. Kršna-lílá je tedy nepochopitelná, ačintja. Ne všechno můžeme pochopit. Nejvyšší Pán si vyhrazuje všechna práva. To musíme přijmout, chceme-li mít spojení s touto sférou reality. Šrímad-bhágavatam praví: jnane prayasam udapasya namanta eva: "Je to vada chtít pochopit vše o Božskosti. Vědění může být kvalifikací možná zde v tomto světě, ale ve vztahu k transcendentální pravdě nejvyššího řádu je sklon vědět všechno diskvalifikací. Chceme znát hodnotu všeho. Chceme mít klíč ke všemu co vlastníme. To je však skutečná překážka v našem pokroku. Pokud budeme postupovat tímto způsobem, spíš ztratíme i to přesvědčení v Božskost, které máme a cesta k tomuto klíči se nám vzdálí. Když je služebník, poté co dostal zaměstnání v domě pána, příliš dychtivý získat i klíč k tomuto domu, pán domu ho bude podezírat. Čili, chtít vědět všechno je druh nemoci, je to nepřítel našeho pokroku. To je samozřejmě těžké přijmout, avšak přesto je to pravda.
Odevzdání je všechno. Jaké rozvíjení poznání nalezneme u gopií - nejvznešenějších oddaných Kršny? Jaké byly jejich znalosti Písem? Žádné. To, co my považujeme za standardní čistotu, to co považujeme za poznání - všechny tyto věci jsou diskvalifikací v poskytování radosti Absolutnímu. Příklad toho, jak mohou být naše mylné standardy čistoty a upřímnosti překážkami, můžeme vidět v následujícím příběhu.

Mystický lékař

Aby Kršna ukázal nejvyšší postavení Šrímatí Rádhárání, začal jednoho dne předstírat, že omdlel. Jak tak ležel nemocný, zjevil se v další podobě, převlečený za lékaře a řekl: "Ó Jašodo, slyšel jsem, že tvého chlapce postihla jakási nemoc. Je to pravda?"
"Ano je, a kdo jsi ty?"
"Jsem doktor, mystický lékař. Chtěl bych se podívat na tvého syna. Co mu schází?"
"Omdlel, asi trpí bolestmi hlavy."
Pak Kršna v převleku lékaře řekl matce Jašodě: "Má velice vážnou nemoc. Chci Ho vyléčit. Mohu to však uskutečnit jen tehdy, budu-li mít vodu přinesenou v děrované nádobě. Potřebuji vodu z Jamuny, která bude přinesena v nádobě s mnoha otvory. To může uskutečnit pouze počestná dívka. Vodu musí přinést počestná dívka. To mi pomůže připravit lék pro tvého syna a On pak ihned znovu nabyde vědomí."
Poté začala Jašoda zběsile hledat ve Vrndávaně počestnou dívku. Džatilá byla tchýně Rádhy a Kutilá byla Její švagrová. Jelikož všude rozhlašovaly, že počestnost dívek z řad gopií je pochybná, obě byly přirozeně obecně považovány za počestné. Jašoda se tedy obrátila na jednu z nich, Džatilu: "Vezmi si děrovanou nádobu a přines vodu z Jamuny."
"Jak by to bylo možné? Přinést vodu v děrované nádobě je nemožné."
"Ne, doktor tvrdí, že když je dívka skutečně počestná, pak je schopna přinést vodu v děrované nádobě." Džatilá se nemohla vyhnout naléhavé prosbě Jašody. Prosila jí s takovou naléhavostí, že Džatilá musela jít. Avšak přinést vodu z Jamuny se jí nepodařilo, poněvadž nádoba byla děrovaná. Pak Jašoda požádala Kutilu, ale ta se poté, co viděla neúspěšný pokus své matky, vodu přinést neodvážila. Avšak Jašoda přesto horlivě naléhala, aby se Kutilá tohoto úkolu nevzdala. Jašoda nemohla ani vteřinu snést pomyšlení na to, že se její syn nachází v takovém stavu. A tak byla její prosba tolik naléhavá, že Kutilá musela jít. Ale ani jí se nepodařilo vodu přinést, protože v nádobě byly otvory a všechna voda vytekla. Všichni se divili a mysleli si: "Co můžeme dělat? Mezi všemi dívkami z Vradži není jediná počestná dívka? To je hrozné!" A tak Kršna prevlečený za lékaře vybral Rádhárání a řekl: "Myslím, že tato dívka je počestná. Požádejte Ji, aby přinesla vodu."
Na žádost Jašody se Rádhárání musela tohoto úkolu ujmout. Musela jít nabrat vodu, avšak myslela přitom na Kršnu. Modlila se: "Bude to možné jen když Mi Ty přijdeš na pomoc, jinak je to nemožné." Rádhárání ponořila děrovanou nádobu do vody a v tu chvíli se Kršna z vody této nádoby dotkl. Rádhárání s obavami vytáhla nádobu z vody a s velkým úžasem řekla: "Voda je tam!" Zavolala své přítelkyně, sakhí, blízké přátele, a všichni byli ohromeni když viděli jak nese vodu z Jamuny. V nádobě byly díry, ale voda přesto nevytekla. Takto přinesla vodu Jašodě a všichni byli ohromeni. A tato voda, spolu s fiktivním lékem, byla podána Kršnovi, který se poté ihned probral z bezvědomí.
To byla Kršnova taktika, aby ukázal jaké postavení má Rádhárání, aby ukázal Její počestnost. A co je počestnost? Obyčejná počestnost není skutečná počestnost. Skutečná čistota, skutečná počestnost, stojí nade všemi relativními hledisky počestnosti. Je to nepochopitelné, mimo naše pochopení a rozum, tak jako když děrovaná nádoba v sobě udrží vodu. Je to zázrak.
Bůh však činí zázraky. Jeho cesty jsou plné zázraků. Musíme na to být připraveni. Musíme být připraveni na to, že veškeré poznání z tohoto světa, veškeré naše zkušenosti se projeví jako mylné. A proto je řečeno: jnane prayasam udapasya namanta eva: vzdej se svých předešlých zkušeností, jichž jsi nabyl v tomto světě smyslového, empirického poznání (pratjaksa gjana). Tvůj sklon se bude vždy snažit tlačit tě do transcendentálního světa silou světského poznání. Tento verš však praví: "Vy pokleslí lidé, vašim kapitálem je zkušenost z tohoto světa, zkušenost smyslů. To vám však nepomůže. Ve vyšší sféře to nebude mít žádnou cenu. To co se nachází tam je zcela nová věc, přistupte tedy k tomuto světu s otevřenou myslí. Pochopte, že ve sféře nekonečného je vše možné. Všechna vaše očekávání, předešlé zkušenosti, nemají hodnotu. Proč se nesnažíte tomuto mylnému pochopení vyhnout?"
Transcendentální svět je pro nás něco zcela nového. Je velice obtížné vymanit se ze zakletí zdejší takzvané pravdy. Přesto je nevyhnutné, abychom přijmuli, že Bůh může všechno. Je Pánem všech nemožných věcí. Slova 'možné' a 'nemožné' najdeme jen v našem slovníku. Dokonce i Napoleon chtěl odstranit slovo 'nemožné.' Řekl: "Nemožné je slovo ze slovníku hlupáků." Jak můžeme pochopit, že byl Pán Brahmá, původní Guru naší sampradáji (posloupnosti) zmaten? To je nemožné. Musíme podezírat spíš naše poznání (jnane prayasam udapasya namanta eva). Mohli bychom to brát tak, že Kršna si asi hraje na schovávanou s Brahmou, naším Gurudévou. Je to jako hra na schovávanou. Někdy Kršna poráží jiné a někdy je On Sám poražen.


 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Všechny články zveřejněné od založení blogu jsou k nalezení v Archivu článků. Stačí kliknout na odkaz a můžete jimi libovolně procházet. V aktuálních článcích je uvedeno pouze posledních dvacet příspěvků.

s