Všechna  sláva  Šrí  Guruovi  a  Šrí  Gaurangovi

Mnoho koncepcí Boha

24. května 2010 v 20:09 | Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí |  ČLÁNKY
k

Oddaný: Když je vědomí Kršny nejvyšší, pak se může zdát, že je pro podmíněnou duši také nejobtížněji dosažitelné. Třeba pro oddané ze západu, nebo pro ty, kteří se nenarodili ve Védské kultuře to musí být obzvláště obtížné. Proto si někdo může myslet, že by pro osobu hledající duchovno bylo snadnější přiblížit se k Bohu prostřednictvím náboženství, jež se traduje v zemi kde se narodil, například skrze křesťanství.

Šríla Šrídhar Mahárádž: To není otázka vyznání nebo kultury, ale probuzení vědomí. Existuje mnoho koncepcí Boha. V lidské společnosti existuje mnoho různých stupňů, počínaje ateizmem. Na začátku je duše pokryta hrubou nevědomostí bez jakékoliv koncepce, dokonce i o sobě samotné. Poté, když se její vědomí více probudí, je schopna rozlišovat, a díky tomu může začít uznávat morálnost - teizmus však ještě ne. Na tomto stupni začne ztotožňovat svůj zájem s ostatními - a tak přichází moralita. Když osoba pokročí dále, zjistí, že mezi ostatními, prostředím a jí samotnou existuje jakýsi spojující článek, určitý společný základ vědomí, společná plocha, na které všichni stojí. A začne hledat: Co je to? Proč to existuje, jaký to má význam? Když začne pátrat, postupně začne přikládat větší důležitost této sféře, která spojuje jí, jejího souseda a prostředí, a která mezi nimi vytváří jakousi spřízněnost, sympatii. Hledá-li dále zjistí, že tato spojující sféra, ve které   existuje, která je v ní i mimo ní, a která vším prostupuje, je velice podmanivá. Začne být okouzlena její povahou, půvabem, krásou. A pak vyvstane otázka týkající se jejího vlastního vztahu s touto sférou: Jaký je tento vztah? Jak probíhá? Je ta věc, se kterou cítí takové spříznění jen nějaký prvek jako vzduch či éter, nebo je to něco vyššího řádu? Jelikož tuto věc pociťuje ve svém srdci, vyvstává v ní a v její mysli větší a větší zvědavost dozvědět se o tom víc. Tímto způsobem přichází duše ke koncepci Boha. A když hledá skrze proces zamítání, její poznání se zdokonalí, její koncepce Boha se vyjasní, a to se nazývá pokrok. Pokrok znamená rozvíjet svou koncepci, své poznání. Ve všech oblastech člověk směřuje k pokroku skrze tento proces. Život je dynamický, všechno se vyvíjí, nic nezůstává statické. A také s hledáním, s hledáním dalšího života je to stejné, nemůže to být jinak. Například v oblasti vědy: Newton předložil jistou koncepci a poté přišlo mnoho dalších, kteří podali vyšší kocepci, která byla přesnější, rozsáhlejší - tímto způsobem se vyvíjí poznání. A tak jako jsou zde v tomto světě základní školy, střední školy, univerzity a postgraduální školy plné studentů, všude je mnoho studentů na různých stupních - prvního stupně, středního stupně, nejvyššího stupně - stejně tak je to s pokrokem duše v její koncepci Boha. Je mnoho duší, jež jsou na různých stupních probuzení. A jaká je zkouška Védského poznání? Jak hluboko a vysoko sahá vaše poznání o teistickém světě, o Zjevené Pravdě? Vidyavatan bhagavate pariksara: Bhágavata, Šrímad-bhágavatam je test. Nastoluje standard podle něhož se musí měřit všechny ostatní koncepce. Tento standard je daný zde: postavení této centrální koncepce, centrální pravdy. A jaká je funkce, prospěšnost a její nadřazenost? Šrímad-bhágavatam praví:

vadanti tat tattva vida / tattvam yad jnanam advayam
brahmeti paramatmeti / bhagavan iti sabdyate
(Šrímad-bhágavatam 1.2.11)

"Zkušení transcendentalisté, kteří znají Absolutní Pravdu, nazývají tuto neduální podstatu Brahman, Paramátmá nebo Bhagaván." Nejvyšší Pravdou není Brahman, Brahman je všezahrnující aspekt prostředí. A Paramátmá je všeprostupující aspekt, je ve všem, všude. A dalším aspektem je Bhagaván. Bhagaván znamená, že je bhagya, příznivý. Oplývá bohatstvím, aisvarya. Čili prvním vysvětlením slova Bhagaván může být, že je aisvaryam. Ten, jenž je zdrojem veškeré síly, ovladatelem veškeré energie. Avšak Šrímad-bhágavatam ukázal Bhagavána v jiném, revolučním aspektu. Centrum popisuje ve vztahu s láskou. Popisuje Ho jako lásku. Centrum je láska. Láska stojí nad sílou, existuje v hlubší sféře. Síla je vnější, ale láska je hlubší, stojí výše. Bhagaván znamená bhadžaniya-guna-visistha: Je takové povahy, že jakmile s Ním přijdeme do styku, chceme se Mu odevzdat, uctívat Ho, nechat rozplynout svůj zájem v Něm. Chceme skočit, vrhnout se k Jeho nohám. Budeme cítit: "To co jsem hledal, Pána mého srdce, mám zde! Nechci nic jiného." Bhagaván je takový. Vyvolává dychtivost a touhu vrhnout se k Jeho nohám. Je všepřitažlivý, proto se nazývá Bhagaván. Má takovou povahu a přitažlivost, že i átmárámové, jenž nemají žádnou přitažlivost k tomuto hmotnému světu začnou pociťovat, že jsou k Němu neodolatelně přitahováni. Má takovou vlastnost, takovou schopnost: přitahuje duši, aby se celá odevzdala Jemu, Jeho službě. Přitáhne naše odevzdání, úplné odevzdání. Čili: vidyavatan bhagavate pariksara, Bhágavata je test, ptá se nás: "Jak jsi pokročilý ve svém teistickém životě? Jsi schopný to vykonat: zcela se odevzdat? Můžeš o tom vůbec uvažovat? Můžeš přemýšlet o tom, že když 'zemřeš,' teprve pak můžeš žít skutečný život? Že když 'zemřeš' takový jaký jsi v současnosti, získáš nový život? Máš na to dostatečnou odvahu?" Vlastnost nejvyšší podstaty není, že: je Pánem síly, nebo vševědoucí, v Němž je vše obsaženo a jakoby plulo v Jeho břiše. Není všeprostupující, mikroskopický, existující i v té nejmenší věci. Všeprostupující, všudepřítomný, všezahrnující - to nejsou nejvyšší vlastnosti nejvyšší podstaty. Tyto vlastnosti, že On je ovladatelem veškeré síly, že vše ovládá, že je Nárájana - je jedna koncepce. Pouze ten, kdo nás bezpodmínečně přitahuje k Sobě, jedině k Jeho nohám chceme padnout. Je to nepředstavitelná krása, láska - tuto koncepci nám přináší Šrímad-bhágavatam - a ta je nejvyšší ze všech, nejvyšší koncepce, podle které by měly být měřeny všechny ostatní koncepce. Nalezli jste klíč k této koncepci Absolutního coby Centra lásky v některých zjevených Písmech? Pouze Šrímad-bhágavatam nám dal tuto nejvyšší věc. To je ten centrální svět, nejvyšší sféra existence, do které jsme zváni. Právě to přinesl Maháprabhu a svobodně to rozdává. Nejenže máme štěstí, že jsme obdrželi lidskou podobu, ale získali jsme také tento velký životní cíl. Ale měli bychom se zamyslet: V jaké existenci života se momentálně nacházím? Mohu znovu poklesnout a stát se hmyzem, zvířetem, stromem. Putuji v tomto hrozném koloběhu života a smrti, to je moje postavení. V jednu chvíli jsem na vrcholu tohoto koloběhu a hned na to jsem ztracen, jsem nikdo. To je akce a reakce. To vše je jen akce a reakce: nyní jednám jako pán, pak se dostaví reakce, budu muset splatit svůj dluh a budu stažen za ucho dolů, tak jako když rodič nebo učitel trestá neposlušné dítě. Tímto způsobem nepřetržitě putujeme v hmotné sféře: výš a níž, nahoru a dolů. V Bhagavad-gítě Kršna praví:

abrahma-bhuvanal lokah / punar avartino ‛rjuna
mam upetya tu kaunteya / punar janma na vidyate
(Bhagavad-gíta 8.16)

"Ó Ardžuno, obyvatelé všech planet až po planetu Pána Brahmy jsou přirozeně podřízeni opakovanému zrození a smrti. Leč pro toho, kdo ke Mně došel, ó synu Kuntí, není dalších zrození." Jak se můžeme vymanit z tohoto hrozného koloběhu a dosáhnout naplnění našeho života? Prostřednictvím našich přátel, jež přinášejí tuto informaci, tuto zprávu veřejnosti, že: Absolutní centrum je láska. Ti, jež přinášejí toto poselství jsou naši nejlepší přátelé. Ostatní takzvané přátele bychom měli opustit, jsme-li upřímní. A pak se cílem našeho života, progresivního života stane: cesta k Centru. A proto je zapotřebí zamítat a přijímat, přijímat nové věci. A tak, zanechávajíce všech formalit, nás bude naše vnitřní já intenzivně pohánět, abychom postupovali dál a dál k Němu.

"Bhagaván znamená bhadžaniya-guna-visistha: Je takové povahy, že jakmile s Ním přijdeme do styku, chceme se Mu odevzdat, uctívat Ho, nechat rozplynout svůj zájem v Něm. Chceme skočit, vrhnout se k Jeho nohám. Budeme cítit: "To co jsem hledal, Pána mého srdce, mám zde! Nechci nic jiného." Bhagaván je takový."
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Všechny články zveřejněné od založení blogu jsou k nalezení v Archivu článků. Stačí kliknout na odkaz a můžete jimi libovolně procházet. V aktuálních článcích je uvedeno pouze posledních dvacet příspěvků.

s