Všechna  sláva  Šrí  Guruovi  a  Šrí  Gaurangovi

Velikost Vaišnavy

27. května 2010 v 21:49 | Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí |  ČLÁNKY
a
Jakýkoliv projev čistého Vaišnavy - jeho hněv, urážky, cokoliv - je čisté, je dobré. Nemůže to být jinak. Skrze něj, ať už v podobě požehnání nebo nadávek, nám Kršna něco dává. Nalakuvera a Manigríva byli prokleti Náradou Ršim, aby se stali stromy, ale tato nešťastná situace byla zosnována takovým způsobem, že se oba narodili ve Vrndávaně, kde je Kršna povalil a vykořenil, a tak dostali příležitost odejít na Goloku k jejich věčné službě.

Čili jakékoliv spojení s Vaišnavou nám může přinést takovýto konečný a prospěšný výsledek. To však neznamená, že bychom měli vůči němu úmyslně spáchat přestupek! Není to tak míněno a neměli bychom to chápat tímto způsobem. Takový čin by byl sebevražedný.
Samotný Pán praví: aham bhakta-paradhino asvatantra iva dvidža. "Závisím na Svých oddaných." To řekl Pán Nárájana Durvásovi Munimu v případě Ambaríši Mahárádži. Díky své náklonnosti si může nekonečně malá džíva (duše), přestože je svou povahou Pánovou energií plně závislou na Něm, podmanit nebo ovládat svého Vlastníka, svého Pána. Takový je zákon lásky. V Indii, matka rodiny nemá nic, formálně nevlastní žádný majetek, nemá žádná práva, ale vzbuzuje úctu a respekt, vysokou úctu, a díky tomu má nadřazené postavení dokonce i nad otcem. Otec vlastní majetek, matka nikoliv, nemá formální právo, ale má "společenské právo," a díky tomu se jí dostává největší úcty od dětí. Existuje jeden lidový verš, který říká, že: otec stojí výše než nebesa a matka výše než země, na které stojíme. Říká se také, že oba - matka i otec - se snaží vychovávat děti, ale matčin podíl je daleko větší než otcův, a proto je její důstojnost, nadřazenost, větší než jeho. To je tradice varnášráma-dharmy: matka nemá legálně žádné postavení, má však morální neboli společenské postavení.
Když Durvása Muni běžel k Pánovi Nárájanovi prosit o útočiště, jelikož ho pronásledovala sudaršana čakra kvůli jeho přestupku vůči Mahárádžovi Ambaríšovi, Pán Nárájana mu řekl:

aham bhakta-paradhino, hy asvatantra iva dvija
sadubhir grasta-hrdayo, bhaktir bhakta-jana-priyah
(Šrímad-Bhágavatam 9.4.63)

"Závisím na Svých oddaných. Ó bráhmano, závisím na nich jako bych neměl Svou vlastní svobodu. Mám Svou svobodu, ale díky náklonnosti Mých oddaných jsem se dostal do takového postavení, jako bych ji neměl. Musím jim takto podléhat, nemohu mít nezávislé myšlení, natolik se jim cítím být zadlužen. Sadhubhir grasta-hrdayo: Tito světci, oddaní, pohltili Mé srdce. Pohltili Mne, a Já nemohu myslet nezávisle, mohu myslet pouze na jejich zájem. Díky jejich službě, služebnému postoji, se dostali do takového vztahu se Mnou." Takové přiznání je úžasné!
Durvása Muni chtěl od Pána nestranný rozsudek: "Jsem bráhmana, Ambaríša je kšatrija. Já jsem sannjásí a on je grhasta, hospodář. Stojím tedy nad ním. A Ty jsi bráhmana-deva, ten co podporuje bráhmany. Proto Tě žádám, abys to spravedlivě rozsoudil." Pán Brahmá a Mahádeva Šiva Durvásu zklamali. Řekli: "Jdi za Nárájanou, v tomto případě ti nemůžeme pomoct, nemůžeme zasáhnout." Proto se musel Durvása obrátit na Nárájanu a požádat Ho o útočiště. A Nárájana odpověděl: aham bhakta paradhino. "Jsem bezmocný, závisím na Svých oddaných!" Ale Nárájana zároveň předložil Durvásovi dobrý argument: "Jsi bráhmana, ale Ambaríša také dodržoval slib Ekádaší-vratha, který je spojen se Mnou. Ty jsi dodržoval stejný slib a je pravda, že tak jako on i ty jsi věděl, že přerušení půstu je součást tohoto slibu. Co tedy Ambaríša špatného provedl? Jakou chybu udělal? Jen proto, aby dodržel tento slib, z úcty k tomuto slibu přerušil půst v tvé nepřítomnosti. A ty jsi také přerušil půst včas, ale jelikož jsi byl jeho hostem, on přijmul jen kapku vody, aby dodržel nezbytnou část slibu. Vzal si jen kapku vody, nenakrmil se dříve než by nakrmil tebe - a Ty ses na něj rozhněval? To co udělal při dodržování slibu, udělal pro Mne. A to tě rozhněvalo. A ty tvrdíš, že máš ke Mně blíž než Ambaríša? Kdy nastal ten rozdíl mezi vámi dvěma? Oba jste dodrželi slib pro Mne - ale chybu udělal on? Jaké je to uvažování? Kdo je ke Mně blíž, ty nebo on? Říkáš, že jsi bráhmana, sannjásí, a že máš vyšší postavení. Ale když jsi ho chtěl spálit s džatam, ohnivým démonem, jež vzešel z vlasu vytrženého z tvé hlavy, Ambaríša neustoupil, neutíkal, aby si zachránil svůj život.

Ale ty - bráhmana, sannjásí - když tě teď pronásleduje sudaršana čakra, běháš po celém vesmíru aby sis zachránil svůj život. Kdo je tedy sannjásí, ty nebo on? Když se ocitl tváří v tvář ohni, nepohnul se ani o krok aby si zachránil život. Stál s postojem: "Jestliže jsem vykonal něco špatného, ať můj život skončí." Ty jsi však běhal všude - k Brahmovi, k Šivovi a nakonec jsi přišel sem ze strachu o svůj život. Které odříkání je tedy větší, vyšší?" Tímto způsobem Pán Nárájana Durvásu zkritizoval a pokáral. Poté Pán Nárájana řekl Durvásovi: "Musíš se vrátit zpět k Ambaríšovi. Nemohu vznést žádný rozsudek vůči Mému oddanému. On ať udělí rozsudek. Jdi za ním abys viděl jak je velkodušný."
Co mohl Durvása dělat? Musel předstoupit před svého oponenta, jenž měl nad ním vynést rozsudek. Když přišel k Ambaríšovi, našel ho jak pořád stojí na stejném místě, nešťastný: "Bráhmana má teď kvůli mně potíže a je to můj host. Stala se taková nehoda, že ho začala pronásledovat sudaršana čakra a on nyní běhá kolem dokola na všechny strany. Je to však můj host, jak bych mohl jíst aniž bych nejdříve nakrmil jeho?" Tak tam Ambaríša stál v žalostné situaci: "Je to pro mne velké neštěstí, že když můj host čekal, nemohl jsem ho řádně nakrmit. Jak bych mohl jíst když je můj host rozrušen a běhá sem a tam? Jak bych mohl?" Právě když takto uvažoval, zjevil se Durvása se sudaršana čakrou v patách: "Mahárádži, zachraň mě! Nikdo jiný v tomto světě mě nemůže zachránit kromě tebe. Přišel jsem za tebou. Prosím, pomoz mi!"
Poté začal Ambaríša upokojovat sudaršana čakru. Modlil se: "Když jsem alespoň jediný den udělal nějakou službu pro Nárájanu, ó Sudaršano, prosím uklidni se.

Tento bráhmana je můj ctěný host a nemohu snést, že ho rozrušuješ. Zastav se, prosím." Tak se musela sudaršana stáhnout a Durvása byl zachráněn. Pak byl Durvása jako Ambaríšův host, nakrmen. A Durvása, ohromen Ambaríšovou velkodušností, vyhlásil:

aho ananta-dasanam, mahattvam drstam adya me
krtagaso'pi yad rajan, mangalani samihase
(Šrímad-Bhágavatam 9.5.14)

"Ó králi, dnes jsem si uvědomil velkost oddaných Pána, Nejvyšší Osobnosti Božství, neboť i navzdory mému přestupku vůči tobě, ses modlil o mou ochranu." Durvása byl ohromen když viděl hloubku velkodušnosti služebníků Ananty, Nárájany. Tento velký Rši začal na všechny strany nahlas vyhlašovat jakou velkodušností a vznešeností oplývají služebníci Pána Nárájany: "Jak jsou velcí! Dopustil jsem se vůči němu tolika špatností a on zachránil můj život před reakcí, před nebezpečím v podobě reakce! Urazil jsem ho a on mě tolik ctí."
Čili pro toho, kdo nemá nic, kdo se nepovažuje za nezávislou bytost, ale za otroka plně závislého na Absolutním, pro toho má Absolutní řádné uznání.
Pán Nárájana Samotný poslal Durvásu za Ambaríšou, Svým oddaným, aby ho rozsoudil. Brahmá neměl tu moc, Mahádeva také neměl tu moc a i Nárájana Samotný přiznal: "Nemohu, nemohu jednat nezávisle od tebe, můj oddaný. Ty jsi soudcem." Pán dává postavení nejvyššího soudce Svému oddanému, Svému služebníkovi. Taková je skutečnost.
 


Komentáře

1 Nelly Nelly | Web | 27. května 2010 v 21:53 | Reagovat

Pěkný

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Všechny články zveřejněné od založení blogu jsou k nalezení v Archivu článků. Stačí kliknout na odkaz a můžete jimi libovolně procházet. V aktuálních článcích je uvedeno pouze posledních dvacet příspěvků.

s