Všechna  sláva  Šrí  Guruovi  a  Šrí  Gaurangovi

Hledání Šrí Krišny aneb Realita Překrásného (Kapitola třetí)

7. září 2010 v 9:46 | Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí |  Hledání Šrí Krišny

Fosilismus versus subjektivní evoluce

Následující kapitola je výňatkem z rozhovoru mezi Šrílou Šrídhar Mahárádžem a neurofyziologem Dr. Danielem Murpheym, Ph.Dr.

Darwin přinesl teorii evoluce - fosilismus. Védánta podává subjektivní evoluci. V Darwinově teorii objektivní evoluce se z hmoty vyvíjí vědomí. Předmět existuje první a jeho vývojem vzniká život, nastupuje vědomí - z kamene. To je objektivní evoluce.
Předmět je relativní termín; bez subjektu předmět neobstojí. Subjekt je základní substancí. Cokoli, co je cítěno, je pouhou myšlenkou v subjektivním oceánu. Proto je subjekt, vědomí, první. Předmět, hrubé, se vyvíjí z jemného.
Když začne Krišna, ve Své podobě Mahávišnua, vládnout určitou energií, pak se materiální energie počne hýbat a něco vytvářet (mayadhyaksena prakrtih suyate sa-caracaram). Prvním výtvorem je všeobecné ego. Pak z tohoto všeobecného ega začne postupně emanovat mnoho plurálních individuálních eg. Zkušenost tohoto světa se vyvíjí z ega. Když se ego spojí s kvalitou nevědomosti, vznikne tvar. Když se spojí s kvalitou dobra, vznikne Slunce a světlo. Když falešné ego přijde do styku s těmito třemi složkami přírody, vznikne trojvětví plodící předměty smyslů, materiální smysly a sílu smyslového vnímání. Takto z jemného povstává hrubé.

Duch Darwina

To je Védántská evoluce. Ale Darwinova teorie praví, že z hrubého se vyvíjí jemné. V současnosti si lidé Darwinovu teorii oblíbili: kámen produkuje vědomí. Darwinova objektivní evoluce nás spolkla. Ačkoli to navenek zamítáme a nenávidíme to, přesto duch Darwinovy teorie pohltil každého. Proto je tak těžké všechny přesvědčit, že vědomí je cennější než kámen. Pro vědomí je snadné vytvořit kámen; pro kámen je obtížné stvořit vědomí. Vědomí má vyšší hodnotu, kámen má hodnotu nižší. Proto může cennější věc vytvořit věc méně cennou. Není však snadné vysvětlit, jak méně hodnotná věc může vytvořit něco hodnotnějšího.

Otcové fosilií

Materialističtí vědci si myslí, že jemné pochází z hrubého. Staví věc na hlavu. Pravdou je pravý opak. Ne "fosilní otcovství," ale "Boží Otcovství." Jejich teorie je "fosilní otcovství": fosilie je otcem všech. Vědci věří, že vše se pohybuje směrem nahoru. To je nesprávné. Vše sestupuje dolů. Je to znázorněno v Bhagavad-gítě (15.1).

urdhva-mulam adhah-sakham
asvattham prahur avyayam
chandamsi yasya parnani
yas tam veda sa veda-vit

"Kořeny stromu tohoto materiálního světa směřují vzhůru, zatímco jeho větve rostou směrem dolů. Listy tohoto stromu jsou Védské hymny. Kdo zná tento strom a jeho původ, ten je pravým znalcem Véd." Podle Védského poznání se tedy vše pohybuje sestupně, ne vzestupně.
Hmota neplodí duši; spíše duše obsahuje ve své jedné zanedbatelné části koncepci hmoty. Jako ekzém, chorobu. Svět existuje jako ekzém ve zdravém těle. Takové je chápání Védánty. Jistě by to byl krásný zázrak, kdyby kámen mohl vytvořit duši. Avšak snazší a rozumnější je pro nás představit si, že duše vytvořila pojem kamene. V duši existuje mnoho pojmů a jedním z nich je právě kámen. To vše existuje ve sféře vědomí. Avšak představa, že kámen dokáže vytvořit duši či vědomí, je obtížná a nesnadná, směšná, nepochopitelná a nerozumná. Je tomu právě naopak, asi jako v Berkeleyho teorii o světě v mysli, ne mysli ve světě. Je to pouze naše odchylka od pravdy, která nás přivádí do tohoto světského světa. Jak a kde tato deviace začíná, nad tím je třeba se zamyslit. Je to však odchýlení od pravdy, které nás přivedlo do této falešné oblasti. Takto vědomí vytváří vše. Vědomí je věčné; tento svět není věčný. Je to dočasný výtvor, a dočasný kámen nemůže produkovat věčné vědomí. Čisté vědomí je věčný subjekt (nitya sanatana). Není to produkt, je to produkující. Éter může vytvořit oheň a zemi, avšak země nedokáže vytvořit éter. Jemné je schopnější než hrubé. Hrubé má druhotný význam. Počátek všeho musí být vědomí; výchozí bod musí začít u zainteresované strany. Duše je obdařena záměrem, avšak kámen nemá žádný záměr, plán či projekt, nic takového. Plán a účel však proniká vším, a to je důležitá věc. Na základě toho by se mělo uvažovat o původní substanci, o vlastnostech Absolutního. Předmět s omezenými atributy a kapacitou nemůže být konečnou příčinou. Pouze jev neomezených vlastností a možností by měl být považován za příčinu celku. To je mnohem přijatelnější myšlenka. Věda by si to měla uvědomit. A tak někteří si myslí, že věda se postupně snaží setkat s filozofií.

Karmický bumerang

Materiální věda pouze zvyšuje obvod světského světa. Zvyšování tendence exploatace nám nepomůže. Věda si pouze půjčuje, vydírajíc sílu přírody. Podle Newtona: "Za každou akcí následuje stejná a opačná reakce." Musíme si být tohoto faktu vědomi. Všechen náš zisk neznamená nic: jako bumerang se vrátí zase zpět na nulu. Takže vědecký pokrok neznamená žádný pokrok. Je to "pokrok" špatným směrem. První zásadou jakéhokoli živého těla je zachránit sám sebe. To je první princip, a to by měl být náš výchozí bod.
V Upanišádách se praví: asato ma sad gamaya tamaso ma jyotir gamaya mrtyor ma amrtam gamaya: "Jsem smrtelný, učiň mě věčným. Jsem nevědomý, plný nevědomosti; přiveď mě k vědě, poznání. Hrozí mi neštěstí, veď mě k blahu." Měli bychom začít náš výzkum v těchto třech fázích: jak zachránit sebe a spasit svět, jak odstranit temnotu a nabýt světla a jak odstranit utrpení a ochutnat nektar, sladký život věčnosti, poznání a blaženosti (sac-cid-anandam, satyam, sivam, sundaram).

Věda se zničí sama

Takový by měl být směr našeho výzkumu; všechno ostatní pátrání je klamné. Tento tzv. vědecký výzkum je honba za divokou husou. Je to sebevražedné. Atomoví vědci brzy prokáží, že tento druh vědy zahubí sám sebe. Vysaje svou vlastní krev a bude žít, požívaje své vlastní maso a maso svých vlastních přátel. Materialistické vědecké poznání není poznáním. Je třeba se seznámit s životně důležitým chápáním čistého, pravého poznání. Musíme vtáhnout sebe a druhé do tohoto poznání, odstranit temnotu a přinést světlo, odstranit neštěstí a ustanovit věčný mír.
Věda znamená nerozšiřovat pravomoc exploatace, a to při plném vědomí toho, že dochází k reakci. Tím, že rozšíříme prostor pro exploataci, budeme nutně také exploatováni (vykořisťováni). Jestliže někdo vědomě vykoná přestupek, musí pak zaplatit vyšší trest. Proto je tzv. vědecký pokrok sebevražedný. Je jasně prokázáno, že současné vůdčí země světa ohrožují jedna druhou atomovými zbraněmi, nejvyšším výtvorem vědců.

Neutronová bomba: paprsek smrti

Jaký je rozdíl mezi atomovou bombou a neutronovou? Neutronová bomba je něco jako paprsek smrti, který zabíjí lidi, ale neničí budovy. Neutronovou bombou bude zabit člověk, ale domy, budovy a vše ostatní zůstane. Bude tu postel, nábytek, vše ostatní, jen život zmizí a těla shnijí. Takový je účinek neutronové bomby.
A ti, kdo vyjdou vítězní, si budou užívat všech těchto věcí. Budou muset odstranit mrtvá těla a zaplnit ona místa svými lidmi. To je akce a reakce ve sféře exploatace.
Je to sebevražedná civilizace. Celá civilizace je prohnilá až na dno. Vykořisťují přírodu pro zdánlivé dobro lidské společnosti. Vybírají půjčku od přírody, která musí být splacena i s úroky. A protože tomu nevěří, nedostane se jim žádné úlevy. Budou nuceni zaplatit dluh; příroda jim neodpustí. Příroda je jako počítač. Tato civilizace je anticivilizací. Je celá prohnilá, je kamufláží...
Náš záměr je však odlišný: žít jednoduše, myslet vysoko. Naším záměrem by mělo být co nejlepší využití již tak špatného nákladu. Tak či onak jsme se sem již dostali, a tak je nyní třeba využít náš čas a energii takovým způsobem, abychom se s co nejmenší exploatací dostali z tohoto světa.

- Poznámka vydavatele: krátce po tomto setkání Dr. Murphy přijal zasvěcení a stal se žákem Šríly Šrídhar Mahárádže.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Všechny články zveřejněné od založení blogu jsou k nalezení v Archivu článků. Stačí kliknout na odkaz a můžete jimi libovolně procházet. V aktuálních článcích je uvedeno pouze posledních dvacet příspěvků.

s