Všechna  sláva  Šrí  Guruovi  a  Šrí  Gaurangovi

Hledání Šrí Krišny aneb Realita Překrásného (Kapitola šestá)

13. října 2010 v 16:05 | Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí |  Hledání Šrí Krišny
6
Šest filozofií Indie

V Indii existuje šest prastarých filozofických systémů. První z filozofií se nazývá Vaisesika risiho Kanády: atomická teorie. Tvrdí, že vše se skládá z atomů. Množství různých atomů kombinuje a vytváří tento svět. Kana znamená atomová částice. Množství atomových částic se spojilo a vytvořilo náhodně tento svět, aniž by bylo třeba rozumu, rytmu, vědomí, ničeho podobného. A výsledek těchto spojení vytvořil to, co zde vidíme. To je názor Kanády: je to svět atomů.
Bhaktivinóda Thákura, obroditel hnutí vědomí Krišny, žijící v devatenáctém století, zpívá v jedné písni: kesava! tuya jagata vicitra. "O můj Pane Krišno, vidím, že vše se nachází v Tvém svě­tě, který je nekonečné, rozmanité povahy. Avšak odloučení od Tebe vždy cítíme jako strádání. Plynulý proud utrpení nás polyká od zrození k smrti, a my nedokážeme tolerovat bolest takové trýzně. A tolik prostředníků přinášejících úlevu: Kapila, Pataňdžali, Gautama, Kanáda, Jaimini, Buddha nám běží vstříc, nabízeje svá řešení."

Analýza, jóga a logika

Kapila přišel s filozofickým systémem analýzy sankhji se slovy: "Analyzujte hmotu a vysvobodíte se ode vší bolesti." Pataňdžali přišel s jógou: "Ó, duše! Jívátmá! Pojď vstříc Paramátmě! Pak se všechny problémy tohoto světa od tebe vzdálí. Pojď, spoj se s Paramátmou, Nadduší." To je jeho rada.
Gautama přichází s logikou, nyaya šástrou: "Existuje jeden tvůrce, jeden stvořitel, je však netečný. Stvořil tento svět a nechal jej být. Opustil jej. A vy se nyní musíte snažit žít s pomocí vašeho rozumu. Rozvíjejte vaši schopnost uvažování a buďte rozumní ve veškerém vašem jednání. Pouze tehdy si můžete v tomto světě pomoci. Neexistuje žádný jiný lék. Buďte dobrými logiky, a pak budete schopni ovládat prostředí silou rozumu a budete šťastni." A Kanáda: "Atomy vznikly náhodnou kombinací a s rozptýlením atomů nic nezůstane. Proč se tím zabýváte? Nestarejte se. Ničím není; ignorujte jej. Až bude tělo rozptýleno, nic nezůstane. Nač naříkat?"
Atomová teorie a karma

Poté s filozofií karma-mímamsa Jaimini říká: "Může existo­vat Jeden, kdo nás spojil s tímto světem a naší karmou, ale karma je vše ve všem. On je nezaujatým dohlížitelem. Již nás nijak více neovládá. Podle naší karmy budeme prospívat nebo poklesneme dolů. Proto jsou vám doporučeny tyto činnosti. Budete-li pokra­čovat v této vaší karmě, budete šťastni. Samozřejmě nelze popřít, že karma phaIa, výsledek karmy, se zmenšuje a skončí. Přilni však ke karmě, k dobré karmě; nesměřuj ke špatné karmě. Výsledek dobré karmy skončí, avšak to nevadí; stále konej dobrou karmu a v nebi tě bude očekávat dobrý výsledek, budeš žít šťastným životem. Je-li k tobě něco přátelské, pak je to tvá karma. Bůh existuje, je však lhostejný. Je zavázán, aby ti sloužil v dobrém či zlém, podle tvé karmy. Nemá žádnou nezávislost."

"Rozpusť svou mysl" - Buddha

Do další filozofické třídy patří Buddha: "Pouze kombinací rozličných věcí byl vytvořen váš mentální systém. S rozpuštěním mentálního systému nezůstane nic. Proto je třeba, abychom něja­kým způsobem mentální systém rozpustili (rozptýlili). Praktikujte ahimsu, nenásilí, satyu, pravdomluvnost atd."
Je vidět, že všichni tito filozofové hovoří buď o odříkání, nebo o exploataci (bhukti, mukti). A vytvářením různých typů okouzlujících léček, zosnovují past na duši, džívu. Bhaktivinóda Thá­kura praví: "Uvědomil jsem si však, že všechny tyto osoby jsou podvodníci. A v tomto se ti všichni shodují: nemají žádné spojení s oddaností Tobě, službou Tobě. V tom jsou zajedno. Nemohou přinést žádné skutečné dobro. Společně se staví proti oddané služ­bě Tobě a Tvé svrchovanosti. A nakonec nás nechávají zmatené.
"Avšak z nejzazšího hlediska vidím, že jsou to prostředníci povolaní Tebou, aby vydělili vážně nemocné osoby na jiné oddělení, pro dobro méně vážně nemocných pacientů. Je to Tvé opatření, jak vydělit beznadějné osoby na jednu stranu ku prospěchu dobré strany. Je to Tvůj plán a oni hrají v Tvých rukou jako množství loutek. Jsou to Tvoji prostředníci a také Ti určitým způsobem slouží, neboť nic není mimo Tebe." Bhaktivinóda Thákura uzavírá slovy: "S těmi všemi jsem se rozloučil. Cítím ve svém srdci, že všem těmto takzvaným dobrým prostředníkům prokáži úctu z dálky, avšak mým skutečným kapitálem je prach svatých chodidel Tvých oddaných. Spoléhám na tento prach jako na zdroj všech mých vyhlídek. Budu se snažit vkládat veškerou svou energii v přijímání prachu jejich svatých lotosových chodidel na svou hlavu. To je mi vším."
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Všechny články zveřejněné od založení blogu jsou k nalezení v Archivu článků. Stačí kliknout na odkaz a můžete jimi libovolně procházet. V aktuálních článcích je uvedeno pouze posledních dvacet příspěvků.

s