Všechna  sláva  Šrí  Guruovi  a  Šrí  Gaurangovi

Rozpoznání božského

15. listopadu 2010 v 20:15 | Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí |  ČLÁNKY
222

Oddaný: Když byl můj dikša-guru přítomen, uděloval mi duchovní pokyny, byl tedy zároveň mým šikša-guruem. Po jeho odchodu získávám vedení z jeho knih a nahrávek a také z jeho všeobecných pokynů. Je možné, abych ho i nadále považoval za svého šikša-gurua? Jsou jeho knihy a nahrávky momentálně mým šikša-guruem?
Šríla Šrídhar Mahárádž: Samozřejmě, ale pasivním. Všeobecně je v takovémto případě výhodnější funkce čaityagurua. Jestliže nejsi schopen porozumět určité pasáži, tak nebudeš schopen se dostat dál. V pasivním smyslu to zde máš zastoupeno, ty však musíš odkrýt skutečný význam; a jiný Vaišnava může být schopen vidět víc. Proto bylo řečeno - jaho bhagavata pada vaisnavera sthana - pokud chceš číst Bhágavatam, tak se musíš obrátit na vaišnava-ačarju, Vaišnavu učitele a číst pod jeho vedením, jinak ti může zůstat určité hledisko neodhaleno. Ke čtení vaišnavskeho Písma potřebuješ pomoc vaišnava-ačarji. Pasivní šikša-guru ti může pomoci ve smyslu upomenutí, pokud to ovšem nepochopíš, tak Písmo tvoji miskoncepci neodstraní. Avšak sadhu, živý šikša-guru, přímo poukáže na to, co jsi špatně pochopil a vysvětlí ti to. Jak sadhu, tak šastra jsou důležití, prvořadé postavení však zaujímá sadhu. V případě nepřítomnosti živého Písma, sadhua, je nám ku pomoci Písmo pasivní, šastra.
Oddaný: Je čaitya-guru pasivní?
Šríla Šrídhar Mahárádž: Není pasivní, ale je čímsi neurčitým v nás a my proto nemusíme být vždy schopni jeho pokyny rozpoznat. Je nesnadné jeho pokynům porozumět.
Oddaný: Může být čaitya-guru současnou manifestací Gurua i Krišny?
Šríla Šrídhar Mahárádž: Ano. Jestliže stojíme přímo před svým Gurudévou a v duchu se tážeme: "Poraď mi, prosím, s mojí situací. Co mám dělat?", tak můžeme něco cítit: "Můj Gurudéva mi dává tohle vnuknutí." Jsme-li čistí, tak budeme schopni od něho získat skutečné řešení. Když čteme Bhagavad-gítu, tak se také můžeme dožadovat Krišny: "Jaký je skutečný význam Tvých slov? Dovol mi jej, prosím odhalit." Dle naší pozice budeme schopni pochopit, co nám Krišna naznačuje: "Význam Mých slov je tento... ." Je to však nejisté a závisí to na kapacitě realizace jednotlivce.
Oddaný: Mnozí z nás neměli možnost se více stýkat nebo hovořit s naším Gurudévou, jak si tedy může být duchovní učitel činností svých žáků vědom? Někdy je duchovní učitel od svých žáků velmi vzdálen, jak s nimi tedy může zůstat ve spojení?
Šríla Šrídhar Mahárádž: Všeobecnou koncepci může získat z žákových dopisů a slov a také od ostatních. Z jednoho, dvou, či více zdrojů si může domyslet jakou cestou se jeho žák ubírá a na jaké současné úrovni pokročilosti se nachází. Na základě žákových činností, vyjádření a aspirací není příliš těžké pochopit jeho všeobecnou situaci a plán. Existuje mnoho testů. Všeobecně se tvrdí, že člověka nelze posuzovat podle jeho odění, nýbrž podle jeho slov. Oddaný může být ovšem posuzován i podle způsobu odívání a pochopitelně také podle jeho slov, praxe, pout, atd. Jestliže se u tak jemného stroje jako je počítač nahromadí špína a způsobí jeho nefunkčnost, odborník bude schopen příčinu problému pochopit. Podobně je možné rozeznat plán určité osoby na základě jejích slov a činností. Její solidnost a sklony k vykonávání různých úrovní povinností jsou jedněmi z mnoha symptomů, jimiž lze pozici určité osoby určit. Všeobecně se někdo cítí být víc přitahován odříkáním, jiný vykořisťováním a další zase oddaností. Mezi oddanými činnostmi může někoho více poutat služba Božstvům, dalšího služba Vaišnavům, či služba Guruovi. Situaci oddaného je možné určit dle toho, čemu se věnuje více horlivě a intenzivně. Je mnoho znaků, vypovídajících o různých úrovních oddaných. Pozici oddaného lze také určit dle povahy jeho dotazů. Co se touží dozvědět. V šastře jsou uvedena různá stádia dotazování a pokynů.
 


Komentáře

1 Radek Radek | 16. listopadu 2010 v 20:05 | Reagovat

Hare Krsna. Moc dobry blog. Dobry jenom a pouze kvuli tomu, ze se davas prednasky a rozhovory: ŠRÍLy BHAKTI RAKŠAK ŠRÍDHAR DÉV-GÓSVÁMÍho MAHÁRÁDŽe.

Prosim pokracuj pravidelne dal.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Všechny články zveřejněné od založení blogu jsou k nalezení v Archivu článků. Stačí kliknout na odkaz a můžete jimi libovolně procházet. V aktuálních článcích je uvedeno pouze posledních dvacet příspěvků.

s