Všechna  sláva  Šrí  Guruovi  a  Šrí  Gaurangovi

Sféra lásky

27. prosince 2010 v 17:13 | Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí |  ČLÁNKY
sm
Nekonečný si může podmanit cokoliv. Naším úkolem je s tímto Nekonečným navázat nějaké hmatatelné spojení. Dosáhnout ve vztahu k Němu určitého reálného postavení. Jakou cestu k Němu si však zvolit?
Jakým způsobem máme tohoto pokroku dosáhnout? To je možné jedině láskou a náklonností.
Náklonnost převyšuje vypočítavost; existuje ve sféře, která vypočítavost přesahuje. To je ta síla, která je schopná ovládat bez nutnosti použití mozku; určitý druh intuice.
Náklonnost matky k dítěti lze pozorovat všude, dokonce i mezi ptáky, šelmami a hmyzem. Pták rodič přilétá k ptáčatům v období jejich růstu a veden určitou intuitivní náklonností, jim přináší potravu nutnou k jejich výživě. Potom je opouští.
Tímto způsobem směřuje intuitivní síla náklonnosti k řešení světských záležitostí. Je to nevypočítatelné; nevíme, odkud se to bere, ale ono to přichází vykonat svoji službu, a pak to zmizí.
Tento druh sklonu přichází ze sféry náklonnosti, lásky. A my se této vlny musíme chytnout, kdekoliv je možné jí dosáhnout.
To nám bude nápomocné na naší pouti hmotným stvořením.

Démonský mozek

Když je lidský mozek sveden, vydává se zničit celý svět užitím atomové energie. Objev atomové energie slouží ke zničení mas. Takto "civilizovaní" jsme na negativní straně.
Civilizace na negativní straně je ovšem sebevražedná. Vzájemně se zabíjet - lze snad takovou civilizaci nazývat pokrokovou? Měli bychom to snad nazývat pokrokem? Spíše se jedná o produkt ďábelského mozku. Démon není žádoucí věcí; to je nepřímá, nežádoucí síla. Zabíjení, ničení a destrukce patří k démonským činnostem. Ti, kteří tyto démonské mozky vlastní, jsou agenty
zničení a destrukce.
Konstruktivními elementy jsou však náklonnost, láska, upřímnost, sebeodevzdání a oddanost. Ty všechny se zakládají na odevzdání. Odevzdání je vždy základem lásky. A tuto velikou věc, tuto vznešenou věc, se musíme pokusit vstřebat.
Tou nejvznešenější věcí je sebeodevzdání. Dávat je vznešené; uplatňovat si nároky a vykořisťovat je démonské. A odevzdat se pro vyšší věci je božské.
Kromě toho, také Maháprabhu říká :"Kdo jsi, že můžeš něco dávat? Ty samotný už patříš Jemu. A jakým způsobem Mu náležíš? Nikoliv nějakým druhem kontaktu, ale svou vlastní povahou. Ty jsi služebník. Ty jsi krišna-das, Krišnův otrok.
Svou vlastní existencí jsi Jeho poddaným. A ty toužíš přesně po opačné věci: chceš se stát Krišnou, Bohem? Chceš zaujmout Jeho pozici? Toužíš po naprostém opaku a jelikož nejsi schopen tuto snahu naplnit, neboť Krišnou se stát nemůžeš, chceš spáchat sebevraždu, vstoupit do zóny odříkání. Toužíš po osvobození, mukti. Chceš dosáhnout věčné dřímoty, samadhi, brahma-sajudžja (splynutí s neosobní září Pána) - všech těchto nepřirozených věcí. Pokud však budeš postupovat cestou přirozenou, vědom si vlastního postavení služebníka, budeš v této pozici vzkvétat." Tohle je Maháprabhuův pokyn.

Ušlechtilý život

Zvykli jsme si natolik naplňovat své zájmy ve světě vykořisťování, že si ani nedokážeme představit, že služba je to, co nám skutečně dává žít. Odstraněním svého smyšleného poživatelského já můžeme žít: tuhle věc nejsme schopni pochopit.
Dáváním získáváme, rosteme a zmocňováním se klesáme dolů, ztrácíme. My jsme však natolik podmíněni myšlenkou na pravý opak, že nejsme díky hromadění věcí k vlastnímu užitku schopni pochopit, že darováním sebe samotných můžeme růst. Právě zde se ale nachází řešení: musíme "zemřít, abychom žili."

bhidyate hrdaya-granthis chidyante sarva-sansayah
ksīyante cāsya karmāni mayi drste 'khilātmani
-SB 11.20.30

"Jakmile Mě začne duše vnímat jako Svrchovanou Duši všech duší, uzel světského ega v srdci je přeťat, její veškeré pochybnosti jsou zničeny a pouto k plodonosným činům se vytrácí."
Jakmile je naše "schránka oddělených zájmů" vyprázdněna, dojdeme společného zájmu s naším Pánem.
Tehdy pocítíme: "Můj zájem je totožný s Jeho a já se musím chopit svých povinností, jak nejlépe dovedu." Takhle vypadá normální život ve vztahu k Organickému Celku.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Všechny články zveřejněné od založení blogu jsou k nalezení v Archivu článků. Stačí kliknout na odkaz a můžete jimi libovolně procházet. V aktuálních článcích je uvedeno pouze posledních dvacet příspěvků.

s