Všechna  sláva  Šrí  Guruovi  a  Šrí  Gaurangovi

Šrí Guru a Jeho milost (Úvod)

10. února 2011 v 15:14 | Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí |  Šrí Guru a Jeho milost
6

Úvod

Chybovat je lidské. Každý nevyhnutelně chybuje, neboť nejsme dokonalí. Přesto nechce nikdo zůstat nedokonalým. Ve všem živoucím je uvnitř jakýsi prvek, který tíhne k dokonalosti. Kdyby tomu tak nebylo, nepociťovali bychom chtění. Naše tendence dosáhnout dokonalosti je zajisté velmi slabá a omezená; jinak bychom dosáhli cíle okamžitě. Naše omezená schopnost a tendence dosáhnout dokonalosti vytváří prostor pro vůdce neboli gurua.
Nedokonalost není nedokonalostí, jestliže sama neposkytuje prostor pro pomoc. Dokonalost není dokonalostí, jestliže On nemůže uplatnit Sebe, nebo pomoci ostatním ze Své vlastní vůle. Takže vedení k dokonalosti, neboli Absolutní Pravdě je nezbytnou funkcí Absolutního; a božský prostředník skrze kterého tuto funkci manifestuje je Šrí Guru, neboli božský rádce.
Hledač Absolutní Pravdy nemá jinou možnost než se podvolit guruovi. Jistá třída myslitelů věří, že jestliže existuje vědecké bádání, proč by nemohlo být vyšší duchovní poznání objeveno pomocí něho? Takoví lidé si nejsou vědomi podstaty povahy absolutního poznání, že On Samotný je Absolutní Subjekt a vše ostatní včetně nás je objektem Jeho vševědoucí vize. Není možné aby oko vidělo mysl; může mít s myslí nějaké spojení pouze když ona sama stojí o to si ho povšimnout. Podobně závisí naše spojení s absolutním poznáním hlavně na Jeho sladké vůli. Musíme pouze záviset na Jeho prostředníkovi, neboli duchovním mistrovi, skrze kterého se On rád rozdává.
Naše lidská společnost i s jejími nejlepšími formami vzdělanosti není nic než nekonečně malou částí dynamického Absolutního. Jak se, kromě přímé a pozitivní metody zjevení, odvažujeme doufat, že dosáhneme nebo rozvineme nějakou koncepci nadsvětského poznání nepodmíněného nekonečného? Všichni intelektuální velikáni shledali, že jsou jen trpaslíci před Absolutním Vševědoucím Všemocným, který si vyhrazuje právo rozdávat Sebe pouze skrze Své vlastní prostředníky.
S veškerou upřímností a poznáním bychom se však neměli odevzdat nepravému prostředníkovi. Jelikož jsme v současnosti vedeni hlavně naší předešlou samskarou, neboli získanou přirozeností: vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá. I přesto, že jsme obvykle v zajetí svých zvyků, stále existuje do jisté míry možnost svobodné volby, zvlášť v lidské podobě, jinak by náprava nebyla možná a trest by byl pouhou mstou. Skutečnost to může potvrdit. Světlo nepotřebuje tmu, aby mohlo projevit sebe sama. Slunce samotné může ustanovit svou nadřazenost nade všemi ostatními světly. Stejně tak před otevřeným okem a bez předsudků, září sad guru (pravý vůdce) nad všemi fenomenálními profesory.
Šrí guru se projevuje především dvěma způsoby: v nitru, jako řídící zevnitř, a vně, jako vnější učitel. Obě funkce Absolutního pomáhají individuální duši - žáku - dosáhnout absolutního cíle. V našem pokleslém stavu nemůžeme zachytit správný pokyn vnitřního vůdce, a proto je milostivé zjevení učitele naší jedinou pomocí a nadějí. Ale současně - jen milostí gurua můžeme rozpoznat pravého učitele uvnitř a odevzdat se jeho svatým nohám.
Bona fide žák si musí být vždy plně vědom skutečnosti, že jeho nejvyšší duchovní štěstí není nic jiného než milostivý dar Absolutního Pána a ne otázka práva, kterého se nám má dostat anebo které si musíme vydobýt. Přirozeně jsme vybaveni k tomu, abychom byli pravými příjemci boží milosti. V této souvislosti je třeba jasně pochopit, že individuální duše se nemůže nikdy svou podstatou rovnat Absolutní Osobě. Dokonce ani ve svém osvobozeném anebo plně realizovaném stavu nemůže být duše rovnocenna Bohu. Miskoncepce jednoty vzešla z netečného neodlišování Absolutní Osobnosti od Jejího zářícího světelného kruhu, který obklopuje Její věčný, duchovní a blažený domov. Ve skutečnosti, individuální duše představuje jen část specifické síly střední hodnoty Nejvyššího Pána, a jako taková je schopna být konvertována na jednu nebo druhou stranu. Od Absolutní Entity se liší kvalitativně i kvantitativně, a je bytostí zcela závislou na Absolutním. Jinými slovy, Absolutní Pán Krišna je vládcem a individuální džíva - duše, je Jeho přirozeným podřízeným služebníkem.
Takovýto vztah je pro džívu trvalý a skutečně blahodárný. Obava z otroctví zde nepřichází v úvahu, kvůli její svobodné volbě a nesmírnému pozitivnímu zisku. Svoboda a individualita džívy jsou odevzdáním se absolutnímu dobru nejen nedotčeny, ale teprve u Něho Samotného skutečně prospívají. Individuální svoboda a zájem jsou nedílnou částí těch, kteří se nacházejí v doméně Absolutního, kde jsou skutečně doma, tak jako ryba ve vodě anebo zvíře ve zdravém prostředí. Svoboda, rovněž jako ostatní vlastnosti Nejvyšší Osobnosti jsou neomezené a transcendentální, a tudíž pouhou svou částečnou funkcí dokáží harmonizovat všechny příbuzné entity.
Šrí guru není zcela stejný jako Sám Nejvyšší Pán, avšak plně představuje podstatu úplné energie a ztělesňuje nejúplnější a prvotřídní službu a přízeň Pána. Jelikož je nejpovolanějším služebníkem Pána, je Pánem pověřen, aby všechny svedené duše znovu přivedl k jejich nejvyššímu zájmu. Čili, guru je božským poslem nesmrtelné naděje a radosti v tomto dočasném a nešťastném světě. Jeho příchod je pro trpící bytosti tou nejpříznivější a nejšťastnější událostí a lze ho přirovnat k východu jitřenky, která může vést poutníky ztracené v poušti. Něžný dotyk milostivé ruky Šrí gurua může setřít proudy slz ze všech plačících očí. Vlastenec nebo lidumil svou zoufalou a marnou snahou zmírnit hluboce zakořeněnou bolest trpící duše její problém ještě zhoršuje, podobně jako když se neznalý lékař usilovně snaží pečovat o nešťastného pacienta. Ó dni, kdy si tato ubohá duše uvědomí bezpříčinnou milost Šrí gurudevy.
Svámí B. R. Šrídhar
- Tato esej byla publikována v roce 1934, v časopise The Harmonist.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Všechny články zveřejněné od založení blogu jsou k nalezení v Archivu článků. Stačí kliknout na odkaz a můžete jimi libovolně procházet. V aktuálních článcích je uvedeno pouze posledních dvacet příspěvků.

s