Všechna  sláva  Šrí  Guruovi  a  Šrí  Gaurangovi

Šrímad Bhagavad-gíta, Kapitola první (Pozorování vojsk 1-46)

21. března 2011 v 15:34 | Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí |  Šrímad Bhagavad-gíta

1
Dhritaráštra pravil: Ó Sandžajo, co se stalo, když se moji a Pánduovi synové shromáždili k bitvě na posvátném místě Kurukšetry?

2 Sandžaja pravil: Když Král Durjódhana uviděl Pánduovi vojáky a armády seřazené k bitvě, přistoupil k Drónáčárjovi a řekl:

3 Ó můj učiteli, pohleďte prosím, na mohutná vojska Pánduovců, seřazených do vojenských šiků vaším skvělým žákem Dhrištadjumnou.

4-6 Mezi těmito bojovníky jsou vynikající lučištníci Bhíma, Ardžuna a další, kteří jsou stejně kvalifikovaní v bitvě, jako Sátjaki, král Viráta, velký bojovník Drupada, Dhrištakétu, Čekitána, mocný hrdina Kášírádža, Purudžit, Kuntibhódža, vznešený král Šaibja, statečný Judhámanju, hrdinný Uttamaudža, Abhimanju a synové Draupadí. Skutečně, všichni jsou velcí válečníci.

7 Ó nejlepší z dvojzrozenců, prosím pohlédněte také na nejpřednější mezi námi, velitele našeho vojska. Pro vaši informaci je vyjmenuji:

8,9 Kromě vás, vysoce ctěného, je zde pak Bhíšma, Karna, vždy vítězný Kripáčarja, Ašvattháma Vikarna, Saumadatta (Bhůrišrava), Džajadratha a mnoho dalších hrdinů kvalifikovaných v umění války, všichni vyzbrojeni nejrůznějšími zbraněmi, a připraveni pro mě položit jejich vlastní životy.

10
Síla našeho vojska, v čele s Bhíšmou, se zdá nevyčíslitelná, ale síla vojska Pánduovců, chráněného Bhímou, je omezená.

11 Nyní, všichni zaujměte strategická místa ve vašich formacích a ochraňujte především Bhíšmu.

12 Poté letitý Bhíšma, s bojovým pokřikem podobným zařvání lva, hlasitě zatroubil na jeho lasturu aby povzbudil Durjódhanu.

13
Současně se bouřlivě rozezvučely lastury, kotle, bubny, polnice a hlasitý zvuk mnoha nástrojů.

14 Poté Pán Šrí Krišna a Ardžuna, v nádherném voze taženém bílými koňmi, zaduli na své božské lastury.

15 Hrišíkéša zatroubil na svoji lasturu Páňčadžanju; Dhanaňdžaja rozezněl jeho Devadattu a Bhímaséna, vykonavatel pozoruhodných skutků, zadul na lasturu Paundru.

16
Král Judhišthira, syn Kuntí, zadul do Anantavidžaji, zatímco Nakula a Sahadéva zaduli na lastury Sughóša a Manipušpaka.

17, 18
Ó vládče země, zkušený lučištník Kášírádža, vynikající bojovník Šikhandí, Dhrištadjumna, král Viráta, neporazitelný Sátjaki, král Drupada, synové Draupadí, a mocný syn Subhadry, Abhimanju - ti všichni troubili do svých lastur.

19
Rozléhaje se po zemi i nebi, děsivý zvuk z těchto lastur probodával srdce synů Dhritaráštrových.

20
Ó králi, právě když bitva měla být zahájena, Ardžuna, jehož vůz byl vyzdobený vlajkou s Hanumánem, dívaje se na Durjódhanu a jeho armády připravené k boji, pozdvihnul svůj luk a řekl Šrí Krišnovi:

21-23
Ó Krišno, prosím, umísti můj vůz mezi oběma vojsky, abych si mohl prohlédnout válečníky, s nimiž musím bojovat na tomto bitevním poli, a kteří přišli bojovat k uspokojení podlého Durjódhany.

24, 25 Sandžaja pravil: Ó potomku Bháraty, potom co obezřelý Ardžuna pronesl tato slova, Šrí Krišna, Pán smyslů všech živých bytostí, zajel s impozantním vozem mezi obě vojska, před Bhíšmu, Drónu a všechny panovníky Země a pravil: Ó Pártho, pohleď na zde k boji shromážďené Kauravy!

26
Tam Ardžuna v obou armádách uviděl starší z otcovy i matčiny strany, dědy, učitele, bratry, syny, vnuky, tchány, přátelé a další příznivce.

27
Spatřivše na bitevním poli své přítomné příbuzné, Ardžuna, syn Kuntí, přemožen žalem a překonán lítostí řekl:

28
Ó Krišno, když vidím shromážděné všechny tyto příbuzné a přátele, toužící po boji, síla opouští mé údy a má ústa jsou vyprahlá.

29
Chvěji se a vlasy i chloupky na těle mi vstávají, má kůže mě pálí a můj luk Gándíva mi vypadává z ruky.

30
Ó Kéšavo, nemohu již déle udržet svůj klid. Má mysl je znepokojena a vidím zlověstná znamení.

31
Nevidím nic dobrého v zabíjení svých vlastních příbuzných v této bitvě. Ó Krišno, netoužím po vítězství, ani po užívání si království.

32-34
Ó Góvindo, jsou-li ti, pro něž si toto vše přejeme - učitelé, otcové, synové, dědové, strýci, tchánové, vnuci, švagři a ostatní příbuzenstvo - připraveni riskovat v bitvě jejich bohatství i životy, jakou hodnotu má naše království s jeho královskými požitky, nebo dokonce i sám život? Ó Madhusúdano, i kdybych měl být sám zabit, nechci je zabíjet.

35
Ó Džanárdano, i kdybychom získali vládu nad třemi světy, nemluvě o vládě nad zemí, jak můžeme být potěšeni, zabijeme-li syny Dhritaráštry?

36
Jestliže zahubíme své učitele a ochránce, i když jsou našimi protivníky, postihne nás jen hřích. Nemůžeme vzít životy našich vlastních příbuzných, synů Dhritaráštry. Ó Mádhavo, jak můžeme být šťastni, když za­bijeme své příbuzné?

37-38
I když jsou přemoženi chamtivostí, nevidí hřích v zrazování svých přátel a zničení dynastie, Ó Džanárdano, proč se nemůžeme zdržet tohoto ohavného činu, plně si vědomi jeho následků?

39 S úpadkem dynastie, jsou ztraceny její náboženské tradice. Zaniknou-li náboženské praktiky a řád, zvítězí v celé dynastii bezbožnost.

40
Ó Krišno, potomku dynastie Vršni, když v dynastii převládne bezbožnost, dojde k mravnímu úpadku žen v rodině a výsledkem je nežádoucí potomstvo.

41
Nežádoucí potomstvo přivede do hrozných podmínek jak rodinu, tak i jejího ničitele. Stejný osud postihne její předky, neboť jim jsou přerušeny pravidelné oběti jídla a vody.

42
Odporné činy těchto ničitelů dynastie jsou příčinou nežádoucího potomstva, ničíce tak kulturu civilizované společnosti a vznešený rodokmen.

43
Slyšeli jsme, ó Džanárdano, že lidé, jejichž společenský a náboženský řád je rozvrácen, dlí vždy v pekle.

44
Ó běda, jaký těžký hřích jsme se rozhodli spáchat, jsme-li z tou­hy po prchavém královském štěstí připraveni zabíjet své příbuzné.

45
Bude proto příznivější, když budu beze zbraně a bez odporu za­bit na tomto bojišti Dhrtaráštrovými syny."

46
Sandžaja pravil: Tam, na bitevním poli, Ardžuna po těchto slovech odložil svůj luk i šípy, a se srdcem ztěžklým žalem usedl do válečného vozu.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Všechny články zveřejněné od založení blogu jsou k nalezení v Archivu článků. Stačí kliknout na odkaz a můžete jimi libovolně procházet. V aktuálních článcích je uvedeno pouze posledních dvacet příspěvků.

s