Všechna  sláva  Šrí  Guruovi  a  Šrí  Gaurangovi

Pánova sladká vůle

5. května 2011 v 11:48 | Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí |  ČLÁNKY
Jsme bdělí v tomto hmotném světě. Jsou ovšem i takoví, kteří jsou naprosto bdělí ve sféře víry, zatímco svět hmoty, tento nejistý svět požitku a odříkání, pro ně jakoby neexistoval; je na hony vzdálen jejich koncepci. Skrze víru jsou hluboce zaměstnáni ve světě služby.

Dokonce i pohled na Krišnu považují za určitý druh požitku. Uvažují takto: "Ne, nebudeme narušovat Jeho sladkou vůli; může si nás přivolat, kdykoliv se Mu zlíbí, a tehdy dostaneme šanci Ho spatřit - jinak ne." Toužím-li pro osobní potěšení spatřit Krišnu: "Ó Krišno, předstup přede mne, abych na Tebe mohl pohlédnout a uspokojit své oči nebo svou vnitřní touhu," jedná se o určitý druh záměru, vycházející z naší povahy vykořisťovatele. Oddaný po něčem takovém netouží. Ve skutečnosti oddaný ani nepřipustí, aby takováto myšlenka vstoupila do jeho mysli a zachovává si svoji náladu: "Kdykoliv po tom Pán zatouží, zavolá a mně se tak nabídne šance Ho spatřit."


Mádhavendra Purí udržoval svoje tělo tak, že jedl pouze to, co se k němu samo od sebe dostalo, aniž by o něco žádal; jinak by se postil. Jednoho dne k němu přišel s pokrmem samotný Krišna a zeptal se ho: "Purí, proč nejdeš požádat o jídlo? Proč jednáš tak, že ti někdy nezbývá, než se postit?" Když slyšíme tuto příhodu, tak si můžeme myslet, jak vrcholně požehnaný byl Mádhavendra Purí - Krišna samotný přišel a přinesl mu jídlo. Můžeme se ovšem setkat s ještě vyšší úrovní oddanosti, v případě Sanátany Gósvámího.

Když Šrímatí Rádhárání přinesla Rúpovi Gósvámímu suroviny pro přípravu mléčné rýže, Šrílu Sanátanu Gósvámího to velmi ranilo v srdci. "Co to má znamenat, Rúpo? Žádal jsi pro mne o něco?" "Ano, žádal, můj pane, můj Gurudévo. Říkal jsem si, že pokud bych měl trochu mléka a rýže, mohl bych připravit paramannu, mléčnou rýži, kterou máš tak rád. Potom bych tě mohl pozvat, abys toto prasádam přijmul." "Udělal jsi velkou chybu! Je to tak chutné, nikdy jsem v tomto světě nic chutnějšího nejedl. Proto to musí pocházet z nějakého výjimečného zdroje. Kdo ti pro tento pokrm obstaral všechny nezbytné suroviny?" Šríla Rúpa Gósvámí odpověděl: "Přišlo děvče a jménem jejich rodinného ochránce mi to dalo." Šríla Sanátana Gósvámí chtěl zjistit, kdo tato dívka byla, ale v nejbližší vesnici nebyla k nalezení. Sanátanovi Gósvámímu bylo jasné, že tyto suroviny přinesla samotná Šrímatí Rádhárání. "My Ji hledáme, abychom Jí směli sloužit a Ona přijde a slouží nám? Co to má znamenat? To je přesně pravý opak! Co jsi to udělal, můj bratře? Chtěl jsi něco pro mne a Ona ti to přinesla? My Ji chceme, abychom Jí mohli sloužit, ale Ona přijde a slouží nám a potom odejde. To je veliké neštěstí." Byl velmi nespokojen a v této náladě to místo opustil. Rúpa Gósvámí nebyl schopen toto prasádam přijmout. Říkal si: "Pozval jsem svého Gurua, Šrílu Sanátanu Gósvámího, abych mu mohl sloužit a potěšit ho, ale dosáhl jsem pravého opaku. Odešel nespokojen." Rozběhl se za Sanátanou Gósvámím a pokusil se ho uspokojit.

Můžeme tedy vidět, že Krišna samotný přinesl jídlo Mádhavendrovi Purímu a lze to považovat za velké požehnání; avšak podobná příhoda, která se udála Sanátanovi a Rúpovi Gósvámímu je považována za velké neštěstí. Na vyšší úrovni oddanosti neexistuje touha po tom, aby Krišna nebo Jeho společníci přišli a posloužili nám, anebo aby se nám Krišna ukázal. Obtěžovat Ho svými rozmary, to není skutečná služba. Cokoliv se Mu zlíbí, může udělat. A za každou šanci, kdy od nás bude požadováno něco udělat, musíme být vděčni. Zcela eliminujíce své vlastní touhy až do extrému, se musíme podvolit příkazu Svrchovaného Pána, který není nikdy zavázán k vykonávání našich příkazů či přání.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Všechny články zveřejněné od založení blogu jsou k nalezení v Archivu článků. Stačí kliknout na odkaz a můžete jimi libovolně procházet. V aktuálních článcích je uvedeno pouze posledních dvacet příspěvků.

s